شرایط و قوانین

سخت کوشان اِریس

logo لطفا منتظر بمانید...
شرایط و قوانین

اینجانب با مطالعه قوانین و مقررات به تمامی بندهای آن متعهد می شوم و در صورت بروز اختلاف مابین اینجانب و شرکت،کمیته نظارت اصناف را به عنوان داور مورد اعتماد طرفین می پذیرم و رای داوری کمیته مورد قبول اینجانب می باشد.