برندگان

سخت کوشان اِریس

logo لطفا منتظر بمانید...

برندگان 12 خرداد 1400

برندگان

 

اسکانتی های عزیز

بدینوسیله اسامی برندگان جشنواره عید فطر را به اطلاع شما عزیزان میرساند:

 

                                                   

 آقای علی محمد همتی کرگانی                                                      آقای نوید رحیمی دارآباد

برنده 8000.000 ریال محصول اسکانتی                                                 برنده 10.000.000 ریال محصول اسکانتی 

 

 

 

خانم سیده فروغ میری قهفرخی                                                      خانم اعظم هاشمی 

برنده 2000.000 ریال محصول اسکانتی                                         برنده 5000.000 ریال محصول اسکانتی

 

 

"رویایت را تست کن، آینده ات را بساز"