شرایط جا به جایی

سخت کوشان اِریس

logo لطفا منتظر بمانید...
وارد شوید ثبت نام بازاریاب
پنجشنبه 27 مرداد 1401 21:47:53

شرایط جا به جایی

 

حفظ خط حمایتی

* مشاورینی که عضو شرکت هستند اجازه ندارند در خط حمایتی دیگری مجددا به عضویت شرکت در بیایند. در این صورت عضویت خود را از دست می دهند و گروه فروش شان به بالا سری آن ها می رسد. فقط پس از فسخ عضویت می توانند مجددا تقاضای عضویت کنند.

* مشاوری که در حال حاضر به‌عنوان کارشناس یا بالاتر شناخته می‌شود نمی‌تواند با گروه فروش انتقال یابد.

* انتقال گروه فروش فقط در شرایط ذیل و با اجازه شرکت امکان پذیر است.

* یک مشاور که خواهان انتقال به بالا سری متفاوت با یک یا چند مشاور زیرمجموعه است باید این کار را تنها با تائید مکتوب و صریح شرکت انجام دهد. به‌علاوه مشاور  باید درخواست مکتوب خود را به همراه مدارک زیر به شرکت  ارائه دهد :

1- نامه مکتوب امضا شده توسط تمامی مشاورین بالادست در خط حمایتی فعلی تا سطح مدیریت شرکت

2-گواهی پذیرش مکتوب از جانب بالاسری مشاور و بالاسری جدید

3- نامه مکتوب امضا شده توسط 80% مشاورین فعال گروه فروش

4- بیانیه ای که در آن دلیل کاری برای درخواست انتقال بیان شده است.

* عدم فعالیت شش ماهه : مشاوری که خواهان انتقال به بالاسری متفاوتی است اما نمی‌تواند رضایت نامه های لازم را به دست آورد نمی‌تواند ذیل بالاسری جدید ثبت‌نام نماید تا وقتی‌که مشاور قرارداد خود را خاتمه دهد و یا مدت 6ماه بیشتر از غیر فعال بودن او بگذرد. بعد از سپری شدن دوره عدم فعالیت ، مشاور قبلی به‌عنوان مشاور جدید تحت حمایت بالاسری جدید ثبت می‌شود.

* در صورت خاتمه قرارداد و یا لغو جایگاه تا سه ماه بعد حق فعالیت در شرکت و جود نداشته و پس از طی شدن این دوره مشاور میتواند به عنوان زیرمجموعه هر بالاسری که تمایل داشت ثبت نام نماید.

* در صورت عدم فعالیت و عدم حمایت یک بالاسری از گروه فروش خود، و در صورتی که 80% گروه فروش فعال وی به صورت مکتوب عدم رضایت خود را از حمایت و فعالیت وی اعلام نمایند. بعد از اعطای مهلت پانزده روزه جهت اصلاح عملکرد، در صورت عدم اصلاح، امکان انتقال گروه فروش با شرایط بالا امکان پذیر است.

* در دوره عدم فعالیت، فرد نباید هیچ کدام از فعالیت های مشاور را تحت نام خود و یا نام دیگر افراد انجام دهد.

* درصورت جابه جایی به میزان زیاد و غیر متعارف (به تشخیص گروه پشتیبانی شرکت) در گروه فروش یک مشاور امکان جابه جایی و انتقال در گروه فروش وی تا 6 ماه وجود ندارد.

* امکان انتقال و جا به جایی فقط تا قبل از هفته پایانی هر ماه امکان پذیر است و در صورت ارائه درخواست در هفته پایانی به ماه بعد موکول خواهد شد.

* در صورتی که کمتر از سی روز و قبل از پایان ماه ثبت نام یک بازاریاب صورت گرفته باشد امکان جابه جایی با درخواست نامبرده و تشخیص نهایی شرکت وجود دارد.

* درصورت داشتن شرایط بالا جهت انتقال، کلیه مشاوران شخص، اعم از فعال و غیرفعال انتقال می یابند.

* در صورت فوت یک مشاورفروش، عضویت وی می تواند به یکی از خویشان نزدیک وی به ارث برسد در صورتی که وصیت نامه رسمی از متوفی در دست باشد و وارث حداکثر ظرف سه ماه کتبا چنین حقی را مطالبه کند.