قوانین حل اختلاف مابین مشاوران

سخت کوشان اِریس

logo لطفا منتظر بمانید...

قوانین حل اختلاف مابین مشاوران

  

قوانین حل اختلاف مابین مشاوران

 در صورت بروز اختلاف ما بین دو یا چند مشاور فروش،ابتدا افراد شاکی باید شکایت خود را بصورت کتبی و امضا شده برای پشتیبانی شرکت ارسال کنند و پس بررسی آن توسط تیم پشتیبانی و تیم مدیریتی اقدامات لازم برای رفع آن به عمل می آید.