قوانین و مقررات شرکت

سخت کوشان اِریس

logo لطفا منتظر بمانید...
وارد شوید ثبت نام بازاریاب
پنجشنبه 27 مرداد 1401 20:54:33

قوانین و مقررات شرکت

 

      قوانین و مقراررت شرکت برپایه تمرکز بر منافع مشاوران می باشد،پس با رعایت آنها می توانید  منافعتان را حفظ کنید و در نهایت می توانید کسب و کاری مستحکم بسازید. شما موظفید قبل از اقدام به بازاریابی،تمام قوانین و مقررات را از شرکت مطالبه کنید و به آنها آگاه باشید و دیگران را نیز با این قوانین آشنا کنید و در صورت تخلف از این قوانین شرکت هیچ مسئولیتی در قبال نتایج آن ندارد و در صورت لزوم می تواند شناسه کاربری شما را مسدود نماید و نام شما را به همراه نوع تخلف،به کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای معرفی نماید و شرکت تصمیم نهایی کمیته را در مورد شما اعمال کند.پس در رعایت قوانین و مقرارت کوشا باشید و به دیگران نیز یادآوری کنید که برای پیشرفت خود از آنها پیروی کنند.