تخلفات در بازاریابی شبکه ای

سخت کوشان اِریس

logo لطفا منتظر بمانید...
وارد شوید ثبت نام بازاریاب
پنجشنبه 27 مرداد 1401 21:01:35
تخلفات در بازاریابی شبکه ای

 

 

طبق گزارش و اعلام از سوی وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت که بصورت مستقیم عمل نظارت بر بازاریابی شبکه ای را انجام میدهد، جدول زیر عناوین و موارد تخلف از سوی شرکت های دارای مجوز میباشد که در صورت مشاهده با آن شرکت برخورد خواهد شد.

 

ردیف عناوین تخلف مبانی قانونی قابل انتساب
1 عدم پرداخت کمیسیون به صورت ماهیانه بند الف ماده 8 آئین نامه شرکت
2 اجبار به خرید یا سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه به عنوان ورودیه بند ج ماده 9 آئین نامه شرکت / بازاریابان سطوح بالاتر
3 تشویق به خرید محصولات بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی در یک دوره مشخص (انبار شدن کالا) بند د ماده 9 آئین نامه شرکت / بازاریابان سطوح بالاتر
4 تعیین استراتژی (مشخص نمودن حجم مشخصی از خرید کالا) ماده 10 آئین نامه شرکت / بازاریابان سطوح بالاتر
5 فروش مستقیم محصولات از طریق بازاریاب به بازاریاب بند و ماده 9 آئین نامه بازاریاب
6 عدم باز پس گیری کالا بند ط ماده 9 آئین نامه شرکت
7 تشکیل جلسات در خارج از محل شعب ماده 10 آئین نامه شرکت / بازاریاب
8 برگزاری همایش بدون مجوز بند د ماده 17 آئین نامه شرکت / بازاریاب
9 عدم برگزاری آموزش رایگان و یا مشروط به خرید مقدار مشخصی از کالا ماده 13 آئین نامه شرکت / بازاریاب
10 جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از 18 سال سن ماده 11 آئین نامه شرکت
11 تبلیغ خلاف واقع درباره محصولات ماده 25 آئین نامه شرکت / بازاریاب
12 تبلیغات اغواگرانه به منظور کسب درآمد بیشتر ماده 10 آئین نامه بازاریاب
13 عدم انعقاد قرارداد کتبی بین شرکت و بازاریاب ماده 12 آیین نامه شرکت / بازاریاب
14 فعالیت بازاریاب بدون داشتن کد واحد بازاریابی تبصره ماده 12 شرکت / بازاریاب
15 عدم صدور کارت شناسایی عکس دار ماده 12 آیین نامه شرکت
16 پرداخت پاداش و جوایز از محصولات شرکت بند ح ماده 9 شرکت
17 پرداخت و دریافت مبلغ خرید و کمیسیون ها خارج از سیستم بانکی بند ی ماده 9 شرکت/ بازاریابان سطوح بالاتر
18 تغییر طرح سوددهی و نرم افزار مربوط بدون تایید دبیرخانه کمیته ماده27 شرکت
19 فروش محصولات قبل از ارائه فهرست به دبیرخانه و بدون رعایت ضوابط مربوط بند ب ماده 9 و تبصره آن شرکت
20 رعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد فروش کالا از جمله تاخیر در ارسال کالا بند ﻫ ماده 26 شرکت
21 عدم درج قانون نظام صنفی،مقررات مربوط به بازاریابی شبکه ای و طرح سوددهی در سایت بند الف ماده 26 شرکت
22 عدم درج مشخصات فنی و ویژگی های محصول در سایت بند ب ماده 26 شرکت
23 عدم درج شرایط انصراف از خرید کالا در سایت بند ﻫ ماده 26 شرکت
24 درج موجودی غیر واقعی کالا در وب سایت بند و ماده 26 شرکت
25 عدم پاسخگو بودن به شکایات و نارضایتی بازاریابان بند ز ماده 26 شرکت
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر امنیتی